Kirke / Præstens klumme / 28 - Æblehaven

28 - Æblehaven

Præstens klumme - kirkeblad 28 - sep-okt-nov 2011

 

v/ Kirsten Fogsgaard

 

Æblehaven

 

I Alex Garffs sensommersang ”Septembers himmel er så blå”, synger vi, at

”de røde æbler løsner let

fra træets trætte kviste.

Snart lysner kronens bladenet,

og hvert et løv må briste.”

Det er sensommer og høst på vej mod efterår. I september og oktober kan vi nyde høsten fra vore frugttræer og gemme til vinteren.

I præstegårdshaven i Munke Bjergby står der nogle fine, gamle æbletræer. Efter alle kunstens regler bliver de beskåret, når tiden er inde.

Der er mange forskellige sorter, og de bærer som regel god frugt om efteråret. Det kan ikke undgås, at der bliver mange nedfaldsæbler til glæde for snegle og fugle. Når konfirmanderne har frikvarter i haven, nupper de et æble eller to; vi samler også æbler til mostning i det nærliggende mosteri. I haven har vi også sat nogle nye træer, bl.a. et Paradisæbletræ, som dog ikke bærer endnu. Granatæblet står i en krukke, og vi afventer dets vækst.

I Tåstrup ligger Pometet. Et pomet er en samling af sorter af frugttæer og –buske. Ordet er afledt af det latinske ord ”pomun”, som betyder ”frugt på træer”. Pometet er et slags æblemuseum, for her dyrkes de gamle sorter, mange er mere end 100 år gamle. Nogle sorter, som f.eks. ”Gråsten” er endog mere end 300 år gammel. De gamle sorter finder vi også i præstegårdshaven, bl.a. madæbler, som er helt nødvendige, når vi laver æbleflæsk.

I sin tid, i middelalderen, var det først og fremmest klostrene, der var foregangsinstitutioner for den mere avancerede æbledyrkning. Det var allerede i 1180, at abbed Wilhelm indforskrev podekviste og frø fra Frankrig for at beplante klosterhaven i Æbelholt.

For mange år siden (1972) udskrev Indre Missions Udvalg for Børnegudstjeneste og KFUM og K en salmekonkurrence. Førstepræmien gik til Birgit Jensen, Kirkebakkevej 21, for salmen:

”Når man planter æbletræer”. Birgits ægtefælle, Herluf Jensen, har givet mig en kopi af den fine salme og her kommer et par vers af den:

 

1.”Når man planter æbletræer,

slider med at grave,

glæder man sig til at få

æbler i sin have.

 

2. Frugttræ´r af så mange slags

plantes rundt på jorden.

Hvis de giver frugt, så er

alt i bedste orden”.

 

I øvrigt vil jeg nævne, at Luther engang udtalte: ”Selv om jeg vidste, at verden gik under i morgen, ville jeg plante et æbletræ i dag”.

æbletræ

Webmaster Preben Lemann