Kirke / Lejlighedskirke?

Lejlighedskirke?

I slutningen af november 2011 kunne man på forsiden af Dagbladet læse følgende nyhed med overskriften:
 
Landsbykirke reddet
 
Landsbykirken, som indlægget handler om, er såmænd vores egen kirke. I begyndelsen af året havde menighedsrådsformand Eduard Rasmussen skrevet et hjertesuk til kirkebladet og her til hjemmesiden, hvor I stadig kan læse det (herunder). Vi var bekymrede for fremtiden for vores kirke.
Lykkeligvis ser det ud til, at opråbet har virket! Der har været en stigende tilgang af kirkegængere i årets løb og det glæder vi os naturligvis meget over. Det er dejligt at opleve, at der er opbakning til søndagens gudstjenester samt til koncerter m.m.
 
Advents- og juletiden, hvor kirken står smukt pyntet, er en oplagt mulighed for at gå til gudstjeneste. For en stund kan man melde sig ud af "juleræset" og blot lade roen falde på sig. Og man kan glæde sig over, at synge de kendte og elskede advents- og julesalmer, samt lytte til bibelske tekster, der alle peger frem mod jul.
 
På godt gensyn
Venlig hilsen
Kirsten Fogsgaard

Hjertesuk

Til kirkegangen i Kirke Flinterup har der flere søndage desværre været ringe tilslutning. Det kan måske skyldes den hårde vinter, så man ikke har haft lyst til at bevæge sig ud i det glatte føre. Det er forståeligt nok. Men både vi i menighedsrådet, præsten og kirkebetjeningen er bekymrede for fremtiden.

Vi ved, at mange holder meget af vores smukke kirke. Der er da også mange, der møder op til julekoncerten, juleaften og nytårsgudstjenesten, og det glæder vi os over.

Fra og med 2011 skal der laves optælling af kirkegængere hver søndag. Denne optælling er desværre ikke for sjov, men afspejler det reelle behov for at opretholde tilbuddet om søndagsgudstjenester i den lokale kirke. Resultatet kan i værste fald blive, at Kirke Flinterup bliver en lejlighedskirke. Og det betyder, at der kun er åbent, når der f.eks. skal holdes barnedåb, konfirmation, bryllup og begravelse.

Vi håber, at dette IKKE bliver fremtiden for Kirke Flinterup kirke og at du, som læser dette, blot af og til har lyst til at deltage i en gudstjeneste – til gavn og glæde for os alle.

Med venlig hilsen

Eduard Rasmussen,

formand for menighedsrådet.

Webmaster Preben Lemann