Kirke / Arrangementer / Afholdte arrangementer / 13.okt.16 - Sogneaften i MB-kirke

Sogneaften i MB-kirke

Kirkeblad 48 - sep.-okt.-nov. 2016
 
 
Torsdag den 13. oktober kl. 19.00
 
HUSJOMFRUEN OG SKIBSREDEREN
 
Det er Finn Jensen og Henning Bonde fra den lokalhistoriske forening for Høng Kommune, der har samlet materialet om Kattrup gods. Og de fortæller denne aften om tiden efter 1948, hvor frøken Marie Jensen blev ansat som husjomfru hos den gamle grevefamilie Bernstorff-Mylius. Frøken Jensen fortsatte i jobbet efter skibsreder A. P. Møllers overtagelse af godset i 1949 og forblev på Kattrup frem til sin død som 93-årig i 2010.
 
Der vises filmklip med interview med frøken Jensen, hvor hun fortæller oplevelser fra den lange periode på Kattrup. Det drejer sig bl.a. om ansættelsessamtalen med grevinde Bernstorff-Mylius og om arbejdet som husjomfru. Hun fortæller også om A. P. Møllers bryllup med Ulrike Amalia Petterøe i Buerup Kirke i 1952, storkene på Kattrups ladebygning, samt dengang A. P. Møller blev træt af den svage lyd fra klokken i Buerup Kirke og derfor forærede den to nye malmklokker.
 
Der vil også blive vist klip fra en film fra 1959, da klokkerne blev hejst op i kirketårnet. Samme film viser også, hvordan komtesse Bernstorff-Mylius udførte billedskæring på den alterbordforside, som hun skænkede til Buerup Kirke.
 
I forbindelse med billederne og filmklippene fortæller Finn Jensen og Henning Bonde også lidt om Kattrups historie og om livet som ansat på godset i 1800-tallet.
Webmaster Preben Lemann