Kirke / Velkomst til Karsten

Velkomst til Karsten

August 2020
 
Fra Kirke Flinterup og Munke Bjergby menighedsråd skal der lyde et hjerteligt velkommen til dig, Karsten og din familie. Vi glæder os meget til samarbejdet.
 
Selv om du er sognepræst i Stenlille og Stenmagle, så kommer du jo også i vore kirker, når Kirsten har ferie og fri, og det vil vi glæde os til.
 
Der eksisterer allerede et glimrende samarbejde imellem de fire sogne og præsterne imellem. Vi ser frem til, at dette gode samarbejde fortsætter til glæde og gavn for vore sogne, kirker og lokalsamfund.
 
Alle gode ønsker for fremtiden fra os i nabosognene.
Webmaster Preben Lemann